המשיכה שלי ליופי גילתה לי שיופי והרמוניה משפיעים על המרחב הפנימי של כל אדם, בין אם הוא מודע לכך ובין אם לא, שזהו מפתח לשקט פנימי וראוי שיהיה נחלת הכלל. עם הזמן התבססה בי הידיעה שעיצוב הוא יצירת סדר בחומר, ויופי המתקבל מצמצום החומר למינימום הנחוץ יוצר חוויה מרגשת, חוויה שמעוררת אצל  המתבונן תחושת כבוד לנוכח קיומם של האובייקטים ומה שביניהם.הרצון לעורר רגע כזה הוא שמניע אותי.מצאתי שהעזה, הרמוניה ודיוק אינם רק היבטים מקצועיים – הם אבני יסוד בשורש הקיום שלי. וכשמתעורר באדם הצורך להשקיע תשומת לב בסביבתו הקרובה, נמצא לי פתח לממש את הדחף שבי ולהרחיב את היכרותו של הלקוח עם צרכיו האמיתיים.
אז יתקיים מפגש בין יכולותיי האישיות והמקצועיות ובין אישיותו של הלקוח וצרכיו.
המפגש הוא הפרויקט – חד פעמי, יצירתי ואינטימי.
  התכנון בשבילי הוא ירידה לפרטים על מנת לחשב את הכמויות, את הנפחים ואת המידות, ועם זאת לזהות, להגדיר ולהבדיל בין החשוב יותר לחשוב פחות,ולערוך את ההיררכיה שאובחנה לכלל צורה.ו"הצורה" תושפע מהתנועה של הגוף ושל המבט. תנועה נכונה, יעילה ונדיבה היא סוד. היא יוצרת את המרחב המוגדר, מתחברת אליו, נפרדת ממנו וזורמת הלאה. אני מבטאת את מסקנות התהליך התכנוני בחומר, בצבע, בטקסטורה ובאור. את עבודתי אני מבצעת באמת ובנאמנות, על בסיס ניסיון מקצועי רב שנים ויכולות של יישום, של ניהול ושל הקפדה על פרטים – בתכנון, כמו גם בפיקוח על הביצוע.